Hur sa anser man till nagon som mist en anhorig?

Vi famlar mycket efter orden nar de betyder som mest. Samtidigt finns det formuleringar som traderats i sekler forut att bidra trost och presentera forstaelse i dodens bevaka. De har formedlats kungen papper med sorgkant eller som telegram, och skrivs pa nytt som kommentarer pa sociala medier. Men hur sa betyder de egentligen? Ar det bast att vara rak eller att luta sig mot konventionen? Idehistorikern Johan Fredrikzon tecknar kondoleansernas mediehistoria och reflekterar ovanfor konsten att beklaga.

Jag ville presentera karna deltagande i sorgen – men hur? Jag hade marigt att formulera mej. Det blev nagonting valhant kungen temat att orden ej racker till. For att jag komma tillratta med kanslorna skrev jag en novell om hur uppsyn omtanksam berattade pro forsvinna manniskobarn att deras mor var doende. Jag hittade gallande trots att det hade hant kungen sant. Som om sjalv behovde repetera pa hur det skulle kannas att tvingas till nagot likartad. Till uppsyn vapenbroder, daremot, sa jag nastan inget. Forut vad sager man? Baksida av underben sager man till nagon nar det ofattbara hander?

Under tiden sjalv skriver det har rullar stridsvagnar pa Europas gator. Efter sig lamnar de avliva och lemlastade. Knappt hann pandemin dra para sig ater forran vi igen star infor storskaligt elande. Den har gangen avsiktligt framkallat. I sparen efter saval virusets som artilleriets harjningar beklagas forluster at allihopa hall. De som deltog i striden sorjs men hyllas i samma slag som hjaltar. Kanske for att vi som ar over ska hitta mening i deras uppoffringar. Men aven pro att vi amna axla deras mantlar. Precis som i fallet med den icke levande som snuddar utbredd vara egna liv – den som vi mycket star ordlosa infor – finns arme langa traditioner fran formuleringar och atborder. Det finns ord som tvingas sagas, andra som bor undvikas. Somligt forblir outtalat, men finns dar nagonstans anda.

Hur sa ar det egentligen vi utfor nar vi beklagar sorgen? Vilken sorts utsagor ar det vi forvantas astadkomma forut att hugsvala varandra nar doden gastar?

Ifall det ar akta att hur vi forhaller oss till doden sager nagot om var uppenbarelse kungen livet, kan kondoleansbrevet som kulturell fenomen erbjuda en genvag till de stora fragorna.

I slutet av medeltiden fanns det instruktioner pro konsten att do – ars moriendi

Skrivande betraktas vanligtvis som en kraftmatning kontra forgangelse. Men hur ska vi enar uppfatta den skrivakt som uttryckligen kommenterar en nit? Doden ar definitiv. Det ar deadline – bokstavligen. Doden avslutar det som varit och samtidigt allting som skulle kunna handa. Man kan inte langre knysta: vi far se hur det bli. Vi vet hur det blev. Skrivandet ar pa massa metod motsatsen. Man provar, stryker ut, utfor om. Man skjuter upp, man byter marke. Stadse blir det nagot. Man far se tiden an. I kondoleansbrevet moter den arme inleda forsoksformen dodens absoluta punkt. Det ledning sig alltsa om en konfrontation mellan en sma lapp med nagra tecken kungen och en oaterkallelig utradering av leva. Det kan bevilja lite overspant, men cirka sa ser det ut.

Klocka denna obalans mellan den skakande pennan och den obevekliga doden, kan man se hur en hel samling regler, protokoll och tekniker vuxit fram. Men nog borde vi dessutom tala om konsten att beklaga? Ju mer man fordjupar sig i kondolerandets annorlunda skepnader framstar det som en kulturteknik i personligt domstol, som en kedja av operationer med en lang och varierad sagen.

Haromaret gick min vans fru bort i cancer

Dodsannonsen, som ibland kallas minnesteckning, dodsruna eller nekrolog, ar beslaktad med men skiljer sig klargjort fran kondoleansbrevet. Runans goromal ar att dramt fast att ett dodsfall agt lokal. Den har ett informativt intention riktat till en allmanhet. Den redovisar mellan vilka datum den ha ihjal levt, vilka som ar narmast sormankomster. Innan nyhetspressens tidevarv kunde dodsfall annonseras i genom utrop kungen gatan: ”gott folk, be for var systers sjal som lamnat jordelivet denna dag”. Och den som i vara dagar ar kandis och borjar alstras aren gratis Bravo Date-kod far lokalisera sig i att det finns fardigskrivna minnesrunor hos massmedia. Gallande engelska kallas de ”canned obituaries” – nekrologer kungen behallare. De ligger forberedda for att kompletteras med nagon sista rad innan de fort publiceras sa inom kort dodsbudet anlant.